Kontakt

Kjetil Bjørnsrud er kommunikasjonsrådgiver ved Bystyrets sekretariat i Oslo kommune. Jeg har en bachellor i informasjon og samfunnskontakt/strategisk kommunikasjon, og er i ferd med å avslutte en master i styring og ledelse ved Høgskolen i Oslo.

Denne bloggen er personlig. Den har ingen formell tilknytning til Oslo kommune eller Bystyrets sekretariat. Likevel vil det jeg skriver være farget av at jeg jobber der jeg jobber, og at jeg har den yrkesmessige rollen jeg har.


Kontakt:

e-post: k.bjornsrud@gmail.com

Twitter: twitter.com/kjetilBj
Flickr: kjetilbj

Linkedin: www.linkedin.com/in/kjetilbjornsrud
Origo: origo.no/kjetilb

Delicious: kjetilb.mp

Reklamer